Voorwaarden

Beschrijving van de diensten

Twiba.nl is een job search engine waarop vacatures worden verzameld die op Twitter geplaatst zijn.

Beschikbaarheid

Twiba.nl streeft te allen tijde naar de hoogste mate van beschikbaarheid van de website. Echter, in het geval dat de dienst niet beschikbaar is, kan Twiba.nl geen garantie bieden voor hersteltijd en kan het bedrijf niet verantwoordelijk worden gesteld voor enig verlies of schade als gevolg van de onderbreking van de diensten.

Inhoud

Twiba.nl houdt de inhoud van de website continu up-to-date. Echter, wij kunnen niet garanderen dat alle informatie die op de website wordt gegeven, volledig is of op waarheid berust. Twiba.nl is nimmer aansprakelijk voor verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik van de website.

Links naar andere websites

Twiba.nl bevat hyperlinks naar andere websites op het internet. Dergelijke websites worden voorzien door onafhankelijke derden en Twiba.nl is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid, de inhoud en/of het gebruik van dergelijke websites, noch voor verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik ervan.

Cookie

Wanneer u Twiba.nl voor de eerste keer bezoekt wordt er een cookie automatisch naar uw computer verzonden. Een 'cookie' is een kleine hoeveelheid gegevens die uw unieke webbrowser identificeert. Cookies helpen Twiba.nl om uw voorkeuren te behouden en uw gedrag te identificeren, met als doel om de kwaliteit en de dienstverlening te verbeteren.

De meeste browsers accepteren cookies automatisch. Het is mogelijk de browser in te stellen om cookies al dan niet automatisch te accepteren. Echter, het uitschakelen van cookies kan ertoe leiden dat sommige Twiba.nl-functies en -diensten niet naar behoren functioneren.

Intellectueel eigendom van derden

Handelsmerken van derden, merken, domeinnamen, bedrijfsnamen en bedrijfslogo's die op deze site gebruikt worden zijn eigendom van hun respectievelijke houders. Deze handelsmerken zijn niet bedoeld om Twiba.nl te identificeren, noch associeert Twiba.nl zich met hun houders. De handelsmerken worden alleen gebruikt als een verwijzing naar hun houders, die toegankelijk zijn via de op Twiba.nl gepubliceerde hyperlinks.

Twiba.nl is zich niet bewust van enige copyright van derden met betrekking tot tekst en grafische elementen op de website weergegeven, en zal de betreffende items - of onderdelen daarvan - onmiddellijk van de website verwijderen wanneer een legitieme copyrightclaim wordt opgeworpen.